Historie

KORNMAGASINET - Røyken Historielag KORNMAGASINET - Røyken Historielag Gammelt, restaurert kornmagasin fra 1905 for Røyken Historielags Bygdemuseum. Omvisning etter avtale med Røyken Historielag.

Laks og jordbær på Jerdal Laks og jordbær på Jerdal Jordbæråkrene ligger side om side i solhellinga. Vær, vind og jordsmonn gir tidlig avling og søte bær. Og ute i fjorden står laksen å venter på de rette gyteforholdene før den dra videre oppover elva. Laks og jordbær har lange tradisjoner på Jerdal.  

Gamle sagn og fortellinger. Gamle sagn og fortellinger. Nord for det gamle steinbruddet i Kustein i Hyggen, en snau mils vei fra Drammen, fantes det en hule som kalles Høilands hule. Her skal etter sagnet mestertyven Ole Høiland ha holdt til når han var etterlyst. 

Steinindustrien i Røyken Steinindustrien i Røyken I Norge var industrien på begynnelsen av 1900-tallet i frammarsj, og svenske steinhoggere kom over grensen og blant annet hit til bygda for å tilby sin arbeidskraft og kunnskap. Uten de svenske steinhoggerne ville det vært vanskelig å komme i gang med den industrien som fikk så stor betydning i kommunen gjennom mange år.

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview