Kultur og opplevelser i Røyken

 

Tekst: Pouline Wendelboe Mortensen og Martine Ravsnborg
Røyken Næringsråd 

Kultur og opplevelser i Røyken


Cementmuseet, Slemmestad bibliotek
Slemmestad Cementmuseum ligger i sementfabrikkens tidligere "sekkefabrikk" i biblioteket i Slemmestad sentrum. Museet ble åpnet i 1991. Her finnes fotografier, gjenstander, protokoller og annen dokumentasjon som viser 100 års utvikling av sementproduksjon og den store betydningen fabrikken fikk for Slemmestad og menneskene her. [ Les mer ]

Geologisenteret, Slemmestad bibliotek
Geologisenteret ble bygget opp ved hjelp av Paleontologisk Museum og åpnet i 1994. Her finnes utstillingsmontre med områdets fossiler, bergarter og mineraler. En modellviser berggrunnen i Slemmestad og omegn. Plakater forklarer tidsperiodene og begreper innen geologi. Det finnes også et rikt utvalg bøker og kart. Senteret er ment for alle interesserte: skoleklasser, innbyggerne i kommunen, turister og de mange geologer og amatørgeologer som årlig besøker Røyken. www.royken.kommune.no

Geologiturer
Geologisenteret har laget tre hefter med geologiturer som er tilrettelagt med skilt ute i naturen. Turene er lærerike og en trivelig aktivitet for hele familien. Heftene utfyller skiltene man finner underveis på turene og selges på Geologisenteret/biblioteket i Slemmestad. Tur 1 går mellom Slemmestad og Asker. Tur 2 mellom Slemmestad og Nærsnes. Tur 3 mellom Ramton og Åros. Heftene kan kjøpes på biblioteket. www.royken.kommune.no 

Blåhella Kystsamling
Temautstilling i museet hver sommer fra mai til september. Åpent kun søndager.Kystsamlingen ligger langs kyststien midt mellom Båtstø og Åros.

Nærsnes Kystlag – Kulturminnedag
Nærsnes Kystlag er et aktivt kystlag med 115 medlemmer som gjennomfører en rekke aktiviteter. Kystlaget har etter hvert fått en del tradisjonsrike arrangementer som Kulturminnedagen den andre søndag i september hvert år, samtidig som hverdagsaktiviteten er åpen gjennom hele året i form av torsdagsdugnadene. Dugnadene er et treffsted for medlemmene, hvor alle er velkomne – både dugnadsdeltakere og de som ønsker å slå av en prat til kaffe og vafler. Dugnadene finner sted hver torsdag på Promhavn Slipp i Nærsnesbukta fra kl 18.30-21.00. www.naersneskystlag.no

Isskjæremuseet på Ramton
Karl Ramton har opprettet et museum på Ramton Gård, hvor han har samlet gammelt utstyr og mange bilder fra den gang gården fra 1860-tallet drev med produksjon og eksport av is. I museet er det også stilt ut gammelt gårdsutstyr og bilder fra mange års aktiv gårdsdrift. Interesserte kan kontakte Ramton for omvisning. www.ramton.no

Fjordfestivalen
Stiftelsen Fjordfestivalen arrangerer musikkfestival på Hernestangen friområde ved Drammensfjorden i august. www.fjordfestivalen.no

Sekkefabrikken Kulturhus
Sekkefabrikken Kulturhus er kommunens kulturarena. I de historiske lokalene som tidligere ble brukt til å lage cementsekker, arrangeres det nå store og små konserter og andre kulturarrangementer gjennom hele året. Lokalene leies ut til konferanse-, møter eller selskaper. www.sekkefabrikken.no

Musikk i Slemmestad
”Musikk i Slemmestad” inviterer til mange flotte konserter og foredrag i Slemmestad Kirke gjennom hele året. Programmet finner du på kirkens nettside. www.royken.kirken.no

Jazz og blues på Gamle Slemmestad Pub
Et steinkast unna vannkanten med panoramautsikt over fjorden ligger Gamle Slemmestad Pub og Bar. I tillegg til å være en lokal ”puben” er den fast konsertarena for Røyken Blues Klubb og Røyken Jazzforum. www.roykenjazz.com

Røyken Historielag
Røyken Historielag arrangerer markvandringer, Oldtidsmarsjen fra Gullaug i Lier til Slemmestad, Bygdedager samt "Kjenn din bygd" som er en serie foredrag og en rundtur i Røyken beregnet på nye og gamle "røykenbøringer". Foredragene tar for seg ulike sider ved livet i Røyken i gamle dager med utviklingen fram til i dag. På rundturen avlegges bygdas ulike deler et besøk. Se hjemmesiden for dato for det enkelte arrangement. De gir også ut Årbøker samt eget medlemsblad, ygdemagasinet. www.historielaget.no

Kulturdager
Kommunens kulturdager i 2012 blir lagt til første uken i mai. Arrangeres i Sekkefabrikken Kulturhus.

Hytter i marka
Blåfjellhytta
eies av Heggedal idrettslag og driftes av et hyttestyret bestående av medlemmer. Blåfjellhytta ligger vakkert til i Øvre Hallenskog i Røyken kommune - Blåbergveien 23, 1389 Heggedal. [ Les mer ]

ROS-hytta eies og drives av Idrettslaget Røyken og Spikkestad. Den åpnet i 1971, og har siden vært et sentralt knutepunkt i Kjekstadmarka. www.skiforeningen.no

Herstadhei-hytta ligger på et høydedrag med flott utsikt Svelvikstrømmen og Drøbaksundet. Fra Herstadhei kan en følge med på skipstrafikken både i Drammensfjorden og Oslofjorden. www.skiforeningen.no

Røykenmarsjen
Herstadhei Turisthytteforening arrangerer turmarsj fra Midtbygda til Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka i september.
  

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview