Gamle sagn og fortellinger.

Skatten i Høilandshulen 

By Grethe Utvei 

Gamle sagn og fortellinger.

Nord for det gamle steinbruddet i Kustein i Hyggen, en snau mils vei fra Drammen, fantes det en hule som kalles Høilands hule. Her skal etter sagnet mestertyven Ole Høiland ha holdt til når han var etterlyst. 

Hulen lå oppe i åsen tett ved veien. Inngangen var helt nede ved Drammensfjorden og det var ikke lett å skjelne den fra en vanlig revne i fjellet. Den gang Ole Høiland søkte tilflukt i hulen, gikk det heller ingen vei forbi, så et mer vanskelig tilgjengelig skjulested kunne han neppe ha funnet.

Det går en historie om den hulen;

To barn, en gutt og en jente, fant tilfeldigvis hulen under sin vandring i skogen. De så en flaske stå i en krok. Flasken var full av dalersedler. De turde ikke å røre noe. En tid etter fortalte jenta om hulen og den rare flasken de hadde sett. Noen folk gikk straks bort for å lete, men noen flaske fant de ikke. Gutten hadde nemlig fortalt sin far om sitt funn straks han var kommet hjem. Samme dag dro så faren av sted etter flasken, som nok måtte ha inneholdt en stor sum penger, for mannen flyttet kort tid etter fra Lahell og kjøpte seg en vakker gård borte på Jarlsbergkanten et sted.. 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview