Oldtidsveien - fjord i mellom

 

 

Oldtidsveien - fjord i mellom

Oldtidsveien mellom Gullaug i Lier og Slemmestad i Røyken. 

Oldtidsveien gjennom Røyken knytter Drammensfjorden i vest til Oslofjorden i øst. Før bilens tidsalder var dette hovedferdselsåren gjennom bygda, og bruken av denne veien går sannsynlig svært langt tilbake. Alle kulturminnene langs trasèen er vitnesbyrd om dette. Gravfeltene fra jernalderen langs med veien viser dessuten at gode kommunikasjoner var viktig i døden, så vel som i livet.

Røyken Historielag var de første som begynte å benytte denne betegnelsen på 1980-tallet. Hensikten var å skape bevissthet omkring traseèn og kulturminnene langs den. Navnet ble stående, og er i dag den almenne betegnelsen på en kommunikasjonsåre som omfatter kjøreveier, gårdsveier, hulveier og stier.

I all hovedsak har dagens kjøreveier gjennom Røyken blitt lagt andre steder. Dette gjør at Oldtidsveien i dag framstår som en variert og særpreget turvei med et høyt potensiale for kultur- og naturopplevelser.  


TUSENÅRSSTEDET I RØYKEN - KULTURVEIENE

Kommunestyret har valgt Kulturveiene til Røykens tusenårssted, etter forslag fra tusenårskomiteen. 

Valget av Kulturveiene som tusenårssted har som mål å binde de enkelte tettstedene i kommunen sammen. Vi ønsker også å øke bevisstheten om og tilgjengeligheten til de mange natur- og kulturkvalitetene i bygda.

Traséen til Oldtidsveien og Pilgrimsveien er sammenfallende på strekningen fra Liers grense til Heggveien i Røyken sentrum.

Pilgrimsrutene følger så langt det er mulig opprinnelige historiske ferdselsårer. De er en rekonstruksjon av gamle ferdselsveier, den gang da all trafikk benyttet de samme traséene. 

Våre pilgrimsleder er gjennom sine traséer en del av det nordiske kulturlandskapet, og gir en enestående mulighet til å bli kjent med både natur og levende landsbygd med en lang historie. De gir stor variasjon, geografisk, kulturelt og sosialt. 

(Kilde: Brosjyren "Oldtidsveien i Røyken", utgitt av Røyken kommune, september 2000

 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview