Lahellholmen - friluftsområde

Drammensfjordens eneste øy. En frodig holme med lett furuskog, svaberg, liten brygge og ankerfester til båten. 

 

Lahellholmen - friluftsområde

Lahellholmen er Drammensfjordens eneste øy. En frodig holme med lett furuskog, svaberg, klipper, liten brygge og noen ankerfester til båten. Øya er tilknyttet fastlandet med molo og trebru og er i dag et friluftsområde.

På sør-vestsiden av øya finnes en liten sandstrand omkranset av blankpolerte svaberg. Skogen har små stier som smyger rundt på holmen, godt egnet for oppdagelser og en aldri så liten topptur. Derfra er det god utsikt vestover mot Drammen og sydover ut fjorden.

Lahellholmen ble i 1948 kjøpt av Drammen kommune som friluftsområde for byens borgere. Øya egnet seg godt for utflukter og ble benyttet av folk som kom i båt, med bil eller på sykkel - øya var en kjent og populær badeplass. 

Midt på 90-tallet overtok Røyken kommune Lahellholmen og oppgraderte arealet. Parkeringsplassen ble utvidet, moloen og brua restaurert og øya ble på nytt tilrettelagt for utflukter og friluftsliv.

Historie

Bronsealderen
Det finnes fortidsminner helt tilbake til bronsealderen på Lahellholmen. På toppen av øya finnes en gravrøys, en tidlig gravplass bygget opp av steiner. Gravrøysa er en av Røykens eldste fornminner.

Sølvskatten fra år 1060
Lahellholmen tilhørte gården Brøholt som lå på fastlandet ca 1 km fra øya. Man tror gården ble bygget en gang i tidlig middelalder.

Omkring år 1060 ble det gjemt en sølvskatt på gåden Brøholt. Denne skatten ble funnet på slutten av 1800-tallet og regnes i dag som et av Norges viktigste myntfunn. Samlingen er å finne i Myntkabinettet på Historisk Museum i Oslo.

Navneforklaring

  • Lahell - navnet kommer fra det gammelnorske "Laðhella" - et berg ved sjøen hvor man laster og losser båter 

  • Brøholt - navnet kan komme fra - ei brei slette og holt som i skogholt


God parkeringsplass.

 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview