Steinindustrien i Røyken

 

By Grethe Utvei 

Steinindustrien i Røyken

Røyken kommune er med i et EU-prosjekt som kalles ”Plassen forteller,” og steinhogger- perioden på begynnelsen av 1900-tallet er en av fortellingene som er med i prosjektet. Det utarbeides våren 2012  et billedspill steinindustrien, som omhandler dagens landskap i de nedlagte steinbruddene, om dagens driftsmåte, om arbeidsmåten i ”gamle dager” og dagens bruksområde i landskapet rundt de gamle bruddene.

I dag er det et aktivt steinbrudd i Ovnerudfjellet på Spikkestad. Jogra Steinindustri AS har sine røtter ved steinmiljøet ved Iddefjorden. På Spikkestad tar de ut granitt.

Et lite billedspill om steinindustrien i Røyken finner du på presentasjonssiden til EU-prosjektet;
http://www.youtube.com/user/IKONplassenforteller?ob=0&feature=results_main

 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview