Kulturskolen i Røyken

 

 

Kulturskolen i Røyken


Røyken kommunale musikkskole ble stiftet i 1996
. Kulturskolen er et ressurssenter hvor barn og unge, både i og utenfor skoletiden, får utvikle sine sanser og skapende evner i samsvar med egne forutsetninger.

Målene er å:
  • utvikle kunst- og kulturfaglig, estetisk og skapende kompetanse hos barn og unge
  • være et opplærings- og kreativitetssenter i kommunen, tilgjengelig for alle som ønsker det
  • være en ressurs for skoleverket og det øvrige kulturlivet i kommunen
Kvalitet er være et varemerke for enheten. Lærerne har pedagogisk og faglig utdannelse fra høyere musikk- og kunstinstitusjoner. I tillegg til å være profesjonelle pedagoger er flere også utøvende kunstnere.

Kontaktinfo

Kulturskolen
Vaterlandsveien 5, 3470 Slemmestad

Rektor Roar Lindberg
Telefon: 950 08 742 / 909 65 282/ 31 29 33 50
E-post: Kulturskolen@royken.kommune.no

  

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview