Slemmestad Geologisenter

Geologisentret har utstillingsmontre med fossiler, bergarter og mineraler. En modell viser berggrunnen i Slemmestad og omegn. 

 

Slemmestad Geologisenter

Trilobitt. Foto: Inger-Marie Gabrielsen

 

Slemmestad geologisenter ble bygget opp ved hjelp av Paleontologisk Museum og åpnet i 1994. Her finnes utstillingsmontre med områdets fossiler, bergarter og mineraler. En modell viser berggrunnen i Slemmestad og omegn. Plakater forklarer tidsperiodene og begreper innen geologi.

Det finnes også et rikt utvalg bøker og kart. Senteret er ment for alle interesserte: skoleklasser, innbyggerne i kommunen, turister og de mange geologer og amatørgeologer som årlig besøker Røyken. Geologisenteret er samlokalisert med biblioteket og cementmuseet i den gamle sekkefabrikken ved tidligere Norcem sementfabrikk.

Verdenskjent geologi
Innenfor et ganske lite område finnes et rikt utvalg bergarter fra jordens urtid og oldtid, bl.a. med rike fossilforekomster. Fra siste istid er det også bevart løsmasser som er viktig for landskapsutforming og jordbruk i Røyken. Slemmestad er en del av Oslofeltet. Dette ble dannet i slutten av jordens oldtid, for ca. 280 millioner år siden.

På denne tiden førte vulkansk aktivitet til jordskjelv, og det ble dannet store synkeforkastninger. På grunn av disse, er det bevart smeltebergarter og avsetningsbergarter som kalkstein, skifer og sandstein. I avsetningsbergartene finnes fossiler. Under Oslofeltets tilblivelse ble Røykengranitten dannet som en vulkansk bergart.

Geologisenteret følger bibliotekets åpningstider. Omvisning etter avtale.

SLEMMESTAD GEOLOGISENTER

Vaterlandsveien 13, 3470 Slemmestad

Tlf: 31 28 14 84
E-post: inger-marie.gabrielsen@royken.kommune.no
Web: roykenbibliotek.no/geologisenteret/

 

 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview