Sekkefabrikken kulturhus

- Kulturelt samlingssted i Slemmestad - et tilgjengelig, attraktivt og fleksibelt scenerom med plass til alle. 

 

Sekkefabrikken kulturhus

Sekkefabrikken er et kulturelt samlingssted i Slemmestad - et tilgjengelig, attraktivt og fleksibelt scenerom for innbyggerne i Røyken kommune. Plass til alle med scenisk kompetanse og interesse.

Kulturhuset har et høyt aktivitetsnivå med teaterforestillinger og konserter av lokale stjerner så vel som nasjonale og internasjonale artister. Her er det plass til øving for lokale band, konferanser og arrangementer.

Kulturaktivitetene tar utgangspunkt i den lokale tilhørigheten, mangfoldet og kulturhistorien. Stedet fungerer som bindeledd mellom lokale, private og offentlige aktører i regionen.Bygget ble i 2008 restaurert og omskapt til et allsidig kulturhus for konserter, teaterforestillinger og foredrag.

Sekkefabrikken gjenspeiler fortsatt Slemmestads stolte industrihistorie som byda er tuftet på. Huset er i dag kommunens kulturelle fyrtårn og bidrar til fremveksten av den nye kystbyen.

 

Sekkefabrikken

Tlf: +47 900 26 893

E.post: thorstein@sekkefabrikken.no

Web: sekkefabrikken.no

 

 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview