MUSEUM: Gjellumstua på Hernestangen

Åpningstid: Hver søndag i perioden 28. juni til 9. august. Kl 11:00 - 16:00  

Tekst, foto: Geir Dahl 

MUSEUM: Gjellumstua på Hernestangen

Røyken historielag kan ønske velkommen til et innholdsrikt museum på Hernestangen på Jerdal. Museet har kommet i stand etter iherdig innsats og utallige dugnadstimer fra historielagets medlemmer og støtte fra Røyken kommune.

Bygdemuseet består av kårstue, laftebu og en nyinnredet låve. Museet ligger på tidligere Hernes gård sammen med våningshus, stabbur og Salen, en sidebygning som i dag er et Kunst og kulturmarked. 

Kårstua på Gjellum

Gjellumstua var kårstua på gården Gjellum i Røyken som i sin tid ble flyttet til Hernestangen. Her har den blitt restaurert og innredet med gjenstander fra 18- og 1900-tallet. Interiøret og gjenstandene er innsamlet fra nærområdet og viser hvordan folk levde i på denne tiden. 

Her kan du prøvesitte den gamle skolebenken, studere skatollet, malerier og bilder og ta en nærmere titt på dokkerten. Lurer du på hva en dokkert er, kan museums-vakten gi deg svaret. Her ved Ingeborg Hoel som stolt viser fram det nye museet. 


Låven med Gråtass


Låven er restaurert og ombygget til et bygdemuseum med landbruksgjenstander fra distriktet. På veggen henger det seletøy, på gulvet står sleder, traller samt en eiendommelig pølse-kjerre fra landhandler Høvik. Landbrukets tekniske utvikling er representert ved Gråtass-traktoren, datidens store tekniske framskritt. 

Gården på Hernestangen drev fra gammelt av jordbruk, fjøsdrift og laskefiske. En lang periode hadde de også kafé-virksomhet. Stedet var et kjent utfartssted for båtfolk, langveisfarende og sommergjester. Erling Hærnes solgte eiendommen til Røyken  kommune i 1974.


Gjellumstua museum drives av Røyken historielag i samarbeid med Røyken kommune. 


Åpningstider:

Hver søndag fra 28. juni til 9. august, kl 11:00-16:00.


Inngang: Gratis
Adkomst: Lett
Avstand: 20 km fra Drammen
Parkering: Gratis


 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview