PÅ TUR LANGS KYSTSTIEN: Høvikvollen - Båtstø - Åros - Skogsborg

Denne delen av Kyststien er vakker og variert. Snor seg gjennom Røykens kystkulturlandskap og tettstedene ved fjorden. 

Tekst/foto: Geir Dahl 

PÅ TUR LANGS KYSTSTIEN: Høvikvollen - Båtstø - Åros - Skogsborg

Bilde. Kyststien ved Åros Brygge

Strekningen mellom Høvikvollen og Skogsborg er en klassisk kyststi-trasé som tar deg gjennom Røykens gamle kystkulturlandskap. Traseen går på gruslagte og asfalterte småveier langs fjorden. Passer for alle.

Stien passerer gamle skipperhus og brygger, hytteområder, badeplasser og tettsteder. Inntil veien treffer man på Blåhella Sjøfartsmuseum som viser Røykens skipsbyggerhistorie fra seilskutetiden. Museet er som oftest opp i helgene og har da enkel servering.

Bilder 2: Hytteområdet ved Volloddveien. BIlde 3: Høvikvollen friluftsområde.

Kyststien går innom tettstedene Båtstø og Åros. Fra Åros krysser man Hurumveien og følger Ivers vei som i hovedtrekk følger den eldgamle traséen mellom Åros og Sætre. En strekning på ca 3 km.

Der Ivers vei munner ut på Høvikveien ved Beston bussholdeplass, anbefaler vi å ta en avstikker ned til fjorden der vi når fram til målet for turen, Skogsborg. Et stort friluftsområde med badestrand, kystledhytte og Skogsborg feriehjem. Stedet har stor parkeringsplass og er et populært utfluktssted.

Bilde 4: Utsikt mot Båtstø havn. Bilde 5: Blåhella Sjøfartsmuseum.

Adkomst

Ta av ved Sundbyveien ved Høvikvollen.
Parkering: Stor parkeringsplass.
Type tur: Fottur, sykkeltur
Lengde: 6 km
Varighet: 2 timer

Lenke til kartutsnitt


 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview