Nærsnes kystlag

 

Tekst: Geir Dahl 

Nærsnes kystlag

Kystlaget ble Stiftet 15. januar 2000 og holder til på Havnekontoret i Nærsnesbukta ved Promhavn Slipp. Laget møtes hver uke til dugnad og hyggelig samvær. Havnekontoret er åpent torsdager mellom 18.30 og 21:00 og alle er velkomne.

Litt om
Nærsnes har hatt skipsbygging og slipp siden 1800-tallet da det til tider ble bygget store skuter. I dag holdes de gamle maritime håndverkstradisjonene i hevd ved blant annet Promhavn Slipp As. Vinteren 1998/99 restaurerte verftet polarskipet GJØA på oppdrag fra Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy. 

Museet fattet interesse for slippen og ønsket et samarbeid med Kystlaget. På et tidspunkt ble det snakket om å flytte sliskeslippen med vogn til Bygdøy, men dette ble skrinlagt. Anlegget skulle settes i stand på sitt opprinnelig sted, Nærsnes.

Da Nærsnes kystlag ble stiftet i 2000 var slippen ute av drift. Stokkene som lå i vannet var oppspist av pælemark og hele anlegget trenge omfattende reparasjon.

Restaurering av den gamle sliskeslippen (bilde), er eksempel på prosjekter medlemmene jobber med.  

Vern gjennom bruk
Stedet har lange tradisjoner innenfor fiskeri, skipsfart, skipsbygging og is-eksport. Nærsnes kystlags motto er ”Vern gjennom bruk” og slippen er i dag i drift og vel vært et besøk. Tradisjonene holdes i hevd ved praktisk arbeid, kurs og arrangementer:

Kurs
• Trebåtbygging
• Årlig kurs i Båtførerprøven
• Seilsøm
• Bruk av motorsag
• Lage fiskeruser
• Bearbeiding av fisk m.m.

Arrangementer
• Kulturminnedagen i Nærsnes
• Båtturer med MS Lindenes
• Roknappen under bl.a. Slemmestad-dagene
• Kystlagstreff på Landsteilene
• KåserierFor nærmere informasjon, se hjemmeside: www.naersneskystlag.no 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview