Museer - Isskjæring på Ramton

 

Tekst og foto:   

 

Museer - Isskjæring på Ramton


Museum om isskjæring på Ramton Camping


Karl Ramton er 7. generasjon eier og driver av Ramton Gård og Ramton Camping og leilighetsutleie. Distriktets største campingplass ligger idyllisk til i strandkanten på Nærsnes. I en bygning på gården har Karl Ramton laget et museum med redskap og bildemateriell som ble brukt da gården drev med produksjon av is rundt 1850.

Det er historisk sus over Ramton-eiendommen. De eldste sikre spor etter bosetting er gravrøysene ute på Ramtonholmen som tilhørte gården frem til 1942. Ramtonbonden fra de eldste tider har levd av jordbruk og fiske.

Fra 1850-årene var den viktigste næringsveien isdrift og det ble anlagt mange kunstige isdammer på eiendommen. Gården drev med isdrift i 100 år frem til 1950-tallet. Isblokkene ble lagret gjennom vinteren og om våren ble isblokkene skipet og eksportert til utlandet. Det var yrende liv når alle skipene kom for å laste. Fra april til august i 1892 kom 23 skuter inn til Ramton for å hente is. En isdam fra denne tiden er bevart og danner i dag sentrum rundt en flott tursti som Ramton har anlagt til glede for turister og lokalbefolkningen. På gårdens museum har Ramton samlet gammelt redskap som ble laget av gårdens smed til bruk i isproduksjonen og det er i tillegg mange flotte bilder som viser isskjæring i praksis. Museet på gården åpent for omvisning etter avtale.

På 1950-tallet kom ny teknoligi og kjøleskap og frysere erstattet isblokkene så vel i matvareindurstrien som private husholdninger. Ramtonbonden startet opp med turisme og siden 1931 har det vært campingjester på Ramton. Siden den gang har plassen utviklet seg til et topp moderne campingplass med godt utbygde servicefunksjoner. Stedet har topp moderne leiligheter for utleie hele året til glede for norske og utenlandske turister.

Link: www.ramton.no
 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview