Sykkelturer - Røyken

 

Tekst og foto: Ingrid Buck 

Sykkelturer - Røyken


Ta med sykkelen fra der du bor!

Bli kjent med kommunen fra sykkelsetet. Finn frem sykkelen, hjelm og litt nysgjerrighet og opplev alle ”godbitene” det tipses om her. Det beste er å finne traseer fra der du bor. Røyken har et lite nett med gang- og sykkel - veier og mange småveier, hvor det ikke er så mye biltrafikk og som egner seg til tursykling. Husk at flere myke og harde trafikkanter ferdes langs veiene.1: Kjekstadmarka rundt
For de som er litt spreke anbefales en flott sykkeltur rundt Kjekstadmarka gjennom tre kommuner. Start gjerne i Spikkestad, Bitehagen, Røyken sentrum eller Kleiver. Her får du nærkontakt med  arka, jordbrukslandskap, vann, utsiktspunkter og en nedlagt jernbanetrasé. Traseen går hovedsakelig på offentlig vei, privat grusvei og gang og sykkelvei. 

For mer informasjon se www.skiforeningen.no


2: Vestdelen av Oldtidsveien
Start gjerne ved Sydskogen, Røyken sentrum eller Spikkestad. Dersom du starter ved Sydskogen, anbefales det å sykle langs Bøveien forbi Fossum og Stokker og ned til Røykenveien til Mølla og inn ”Oldtidsveien”.

Herfra er det grusvei forbi mange gårder, Røyken middelalderkirke, flere boligfelt og delvis gang/sykkelvei og asfaltert vei bort til den gamle jernbanelinjen i Lier.

Traseen langs den nedlagte jernbanetraseen i Lier egner seg både til vandring og sykling.

 Egen brosjyre over Oltidsveien finner du på
www.royken.kommune.no3: Syddelen av Kyststien
Start gjerne på Høvikvollen, Båtsø, Åros eller Skogsborg. Denne delen av Kyststien egner seg til sykling. Her kan du få fantastisk kontakt med Oslofjorden, hyttemiljøer, små tettsteder, gamle badebrygger og dampskipsbrygge .

På strekninger merket med rødt for Oldtidsveien og Kyststien er uegnet for sykling. 

Egen brosjyre over Kyststien finner du på www.royken.kommune.no


 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview